กรอกแบบฟอร์มข้อมูลข้างล่างเพื่อเข้าร่วมเป็น #VittoriaTester! - Fill out the form and become a #VittoriaTester!

กรอกข้อมูลข้างล่างเพื่อร่วมสมัครเข้าเป็น official Vittoria Tester

การคัดเลือกของเราจะขึ้นอยู่กับความหลงไหลในการปั่นจักรยานของคุณ รวมถึงประเภทการขี่และชั่วโมงในการขี่ ทั้งนี้การใช้โซเชีบลมีเดียของคุณก็ส่งผลต่อการคัดเลือก

สำหรับผู้ที่ชนะได้เข้าร่วมกิจกรรม#VittoriaTester
เราจะส่งสินค้าให้คุณได้ลองถึงมือและจากนั้นคุณสามารถแชร์ประสบการณ์การขี่ให้กับเพื่อนๆในโซเชียลมีเดีย

Fill out the form below for a unique chance to become an official Vittoria Tester.

Our selection will be based on your passion for cycling, evaluating both the discipline and the number of hours dedicated to it.

Your presence on Social Media and your followers will also be considered.
If you are selected to become a #VittoriaTester, we will send you some of our products to test at home and you will be able to share your adventures with us and all your followers on social media.

ความเห็นของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา
เราจะมีแบบสอบถามให้คุณกรอกเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้า ซึ่งเราจะนำแบบสอบถามนี้ไปพัฒนาสินค้าในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่าพลาดโอกาสนี้ มาเข้าร่วมเป็น #VittoriaTester และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีนวัตกรรมใหม่ที่สุด
การตัดสินจะสิ้นสุดใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ผู้ที่ชนะการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล์

How to apply?

Fill out the below questionnaire with as much information as you can and click submit.

Do not miss the chance to become #VittoriaTester and become part of the most innovative cycling team! We are accepting applications until 11.59 pm on 15 May 2019, selected participants will be notified via email.

Please note: you must be based in Thailand in order to participate in this programme.

แบบฟอร์ม / FORM

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลข้างล่างเพื่อเข้าร่วมเป็น #VittoriaTester!

Fill out the form and become a #VittoriaTester…